Om prosjektet

Dette er en kampanje i regi av Utdanningsetaten i Oslo, og handler om at elever som skal velge et utdanningsprogram til våren får et ekte innblikk i hverdagen som videregåendeelev. For spørsmål, kontakt oss på [email protected]