Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Utdanningsetaten samler inn og bruker personopplysninger. Utdanningsetaten er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.dinretning.no

Direktøren i Utdanningsetaten har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på dinretning.no, med mindre annet er oppgitt under. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Interaktiv Design er vår driftsleverandør for dinretning.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Utdanningsetaten og Tante Randi reklamebyrå AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Utdanningsetaten samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på dinretning.no og domenets undersider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet deles med Tante Randi reklamebyrå AS, men ingen andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres i din nettleser når du besøker en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på dinretning.no: Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ga og _gid). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 24 måneder. Du kan lese mer om nettstatistikk over. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore statistikken tilbake til deg.

E-post og telefon

Utdanningsetaten har tilgjengelig kontaktinformasjon for henvendelser relatert til nettstedet. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle og kan inneholde personopplysninger. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post (f.eks. personnummer og helsestatus). Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggføres i  telefonsentral. I tillegg har kontaktperson en oversikt over de siste anropene på sin telefon. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Utdanningsetaten har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Kontaktinformasjon

E-post: [email protected]

Telefon: +47 21 80 21 80

Postadresse: Grensesvingen 6, 0663 Oslo